Vítejte v 21. století

Že hrozba fake news a dezinformací je reálná, o tom snad dnes nepochybuje už nikdo. Liší se ale názory, zda bychom toto riziko měli řešit, a popřípadě jak. Zatímco jeden tábor volá po důslednějším vzdělávání v této oblasti, druhý se obává, že to povede pouze k diktování té jediné správné pravdy. Samozřejmě, jakákoli výuka se dá obrátit v propagandu, ale jistě není na škodu naučit se, jak rozpoznat pravdu od lži a kde najít spolehlivé informace. A toto jsou právě schopnosti, kterými se zabývá informační gramotnost.

muž a noviny

Co jsou tedy základní pilíře informační gramotnosti? Především je to schopnost ověřit si informace. Na internetu je spousta stránek, které píše spousta lidí. Tito lidé mají různé, ne vždy počestné zájmy, a je proto nutné si umět zprávu ověřit. Základem by mělo být, že stejnou novinku najdeme alespoň na dvou, ještě lépe na více serverech, a že se dá zjistit, odkud ta zpráva pochází. Děti by také měly znát rozdíl mezi články od anonymů a těmi, pod nimiž je někdo podepsaný. Kromě toho by informační gramotnost měla zahrnovat schopnost rozeznávat mezi různými typy textů: články, reportáže, osobní blogy, eseje, úvahy. To je podstatné pro to, abychom dokázali rozlišovat, co je fakt, a co je domněnka autora. Velmi často se totiž poslední dobou stává, že autor ve svém textu použije nadsázku či vtip, ale jeho čtenáři to vezmou jako fakt. A samozřejmě, je nutné i dětem ukázat, jak se dá z informací zformovat názor.

informace na internetu

A pokud už by se měla na školách učit, jak ji máme učit? Rozhodně nejde o tom žákům lít něco do hlav. Jde spíše o to, aby se děti naučily pracovat s různými typy médií, aby se naučily efektivně vyhledávat na internetu, a aby si zvykly prezentovat svůj názor před lidmi. A důležitou součástí je samo sebou i debata, aby děti viděly, že i ze stejných zdrojů se dá utvořit různý, stejně platný, názor.