Vyklidit byt po zemřelém nechte na specialistech

Úmrtí v rodině přináší vždy zármutek a obtížné životní období. Ztrátu blízké osoby snáší někteří lidé lépe, s větší rozvahou, a někteří se utápí v depresích poměrně dlouhou dobu. Pro nikoho však není snadné převzít byt po vyřízení dědického řízení a nakládat s věcmi zemřelé osoby s vědomím, že je držela v ruce, dotýkala se jich a užívala je.

zařízený byt

Ještě obtížnější je to v situaci, kdy potřebujeme byt rekonstruovat a věcmi se probrat tak, že některých se zbavíme a některé zachováme. Tehdy se vyplácí nebýt příliš nostalgičtí a provést radikální řez. Ponechat si opravdu jen to, co budeme využívat, a to ostatní buď prodat přes bazar, darovat, anebo nechat odvézt na sběrný dvůr.

Pro tyto účely je tu vyklízecí firma, která zajistí vyklizení bytu po zemřelém bez podmínek a nostalgických vzpomínek. Tito lidé nemají k zemřelé osobě žádný osobní vztah a odvedou tím pádem svou práci na profesionální úrovni. Důležité je pouze přesně se domluvit na průběhu vyklízení – určit termín a také dát firmě na vědomí, co vy bytě zůstane, a co je určeno k likvidaci. Vyklízecí firma také může některé předměty odvézt na vámi určené místo, například pokud se vašemu švagrovi zalíbí sedací souprava a vaší tetě třeba chladnička a pračka, firma tyto věci odveze tam, kam určíte.

klíče ve dveřích

Na plynové spotřebiče si pozvěte instalatéra

Že bychom se neměli my, amatéři, vrtat v elektrických zásuvkách a dalších zařízeních, je jasné snad každému z vás, ovšem někteří lidé si troufnou na demontáž plynového kotle, sporáku, závěsných kamen nebo karmy, a mohou tím zapříčinit velmi nebezpečné situace, např. požár v bytě či v domě anebo dokonce výbuch plynu. Tuto práci nelze požadovat ani po vyklízecí firmě a měli by ji provádět pouze proškolení odborníci. Pamatujte na to včas, pokud je zrovna toto váš případ, a pozvěte si instalatéry na demontáž těchto zařízení ještě před vyklízením bytu.