Inspirující kurzy pro všechny nastávající maminky


PÅ™ipravujete se v následujících mÄ›sících na porod VaÅ¡eho dítÄ›te? Pak možná hledáte správnou variantu podpory, jakou je pÅ™edporodní příprava. Ta může mít mnoho podob. A Vy si na adrese příjemného mateÅ™ského centra bezesporu vyberete formu, která Vám bude po vÅ¡ech stránkách vyhovovat. Aby byly nastávající maminky v perfektním obraze o tom, co je pÅ™ed porodem, bÄ›hem nÄ›j a po nÄ›m Äeká, vznikl program skupinového i domácího teoretického i praktického proÅ¡kolování, které může být doplnÄ›no také o hodiny cviÄení pro tÄ›hotné.

PÅ™ijÄte se nÄ›co nauÄit, odreagovat se a pobavit se do mateÅ™ského centra

Blížíte-li se do období kolem dvacátého pátého týdne tÄ›hotenství, je nejvyšší Äas kurzy, jejichž zaměřením je pÅ™edporodní příprava, zaregistrovat a rezervovat. TÄ›hotné ženy se dozví obecné vÄ›ci o porodu, pÅ™ipraví se na Äas, který bude spojen s kojením a péÄí o miminko. Také se nauÄí v tÄ›hotenství odpoÄívat, reagovat vhodným způsobem na zmÄ›ny, které jsou s tímto obdobím spojeny. A v neposlední Å™adÄ› pÅ™inese velkou dávku podpory a ulehÄení komunikace s ostatními nastávajícími maminkami.