Donald Trump proti neutralitě internetu

A máme to tu zase

Přichází další z Trumpových pokusů o útok na svobodu, tentokrát se však stávající americký prezident nechystá stavět zeď z cihel, ale pomyslnou zeď v oblasti momentálně nejsvobodnějšího média moderní doby – internetu. Na rozdíl od svého předchůdce, který zajišťoval a považoval neutralitu za základní princip sítě sítí, se Donald Trump se svobodou „nemaže“.

Kvůli dosažení svého cíle už oslovil jednoho z největších kritiků Obamových liberálních pravidel Ajita Paie, který je předsedou Federal Communications Commission (jednoho z nejmocnějších a nejsilnějších orgánů, co se regulace týče).


Jde o princip

Internetovou neutralitu můžeme chápat jako nezávislost našeho přístupu a rychlosti v různých oblastech internetu. Například telekomunikace nebo internetoví poskytovatelé, kteří zajišťují spojení (kabelovými médii), by neměli být schopni ovlivnit rychlost našeho připojení v různých oblastech (Skype, Facebook…) na základě námi prohlíženého obsahu, a to například jen kvůli tomu, abychom využívali klasické telefony a telefonní linky namísto programů jako Skype a programů podobných.

Bez internetové neutrality by například určité typy náročnějších internetových stránek musely platit providerům, aby zpřístupnili prohlížení jejich stránek s vyšší rychlostí, než byla doposud povolena. Absurdní, že?


Amerika bez neutrality

Omezení neutrality by jako krok znamenalo, že americké komunikační společnosti, poskytovatelé… by mohli utvořit jakousi pomyslnou zeď kolem jejich obsahu, což by na jednu stranu znamenalo bezplatný přístup jejich „vnitřních“ zákazníků, avšak na druhou stranu by i jejich zákaznici mohli platit za prohlížení (jiných) cizích služeb.


Začátky v garáži

Takové narušení rovnováhy svobodného internetu by mohlo mít nemalý dopad na další vývoj internetové oblasti (kupříkladuinternetu věcí, který je jedním z největších příslibů do budoucna technologie). Teď by noví inovátoři nemuseli mít zaručenou ani nejnižší kvalitu služeb pro design nových projektů, což by negativně ovlivnilo budoucí vývoj této oblasti technologie.