Jak vlastně píší Japonci?

Japonský jazyk i písmo jsou z obecného úhlu pohledu velmi složité disciplíny, obzvláště pro člověka, který se dosud jinému asijskému jazyku…